Razvrgnuće suvlasničke zajednice

STVARNO PRAVO

Razvrgnuće suvlasničke zajednice

Za punovažnost ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice ne zahteva se overa potpisa stranaka pred sudom ili forma javnobeležničke isprave, niti se deoba suvlasničke imovine smatra ugovorom o prometu nepokretnosti u smislu člana 2. Zakona o prometu nepokretnosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)