Razumna dužina trajanja sudskog postupka

USTAVNO PRAVO

Razumna dužina trajanja sudskog postupka

Razumna dužina trajanja sudskog postupka relativna je kategorija, koja ne zavisi isključivo od njegovog vremenskog trajanja, već i od niza drugih činilaca, a pre svega od složenosti pravnih i činjeničnih pitanja u konkretnom postupku, ponašanja stranke u postupku, postupanja sudova u konkretnom slučaju, kao i prirode zahteva, odnosno značaja prava o kome se u postupku odlučivalo.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)