Razlozi za određivanje pritvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Razlozi za određivanje pritvora

Kad okrivljeni nije opravdao izostanke sa četiri glavna pretresa, pri čemu je dva puta bio prinudno doveden na glavni pretres, jasno je da on ni na jedan glavni pretres nije pristupio samovoljno, pa kod takve situacije jasno je da on očigledno izbegava da dođe na glavne pretrese, te su se stekli uslovi da se prema njemu odredi pritvor.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)