Razlog za ponavljanje postupka

PROCESNO PRAVO

Razlog za ponavljanje postupka

Zauzimanje drukčijeg pravnog stava u drugim odlukama donetim u istoj ili sličnoj činjenično-pravnoj situaciji, ne predstavlja novu činjenicu na osnovu koje bi se moglo tražiti ponavljanje postupka, niti je ta okolnost predviđena kao zakonski razlog za ponavljanje postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)