Razgraničenje između ubistva i ubistva na mah

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Razgraničenje između ubistva i ubistva na mah

Da bi se moglo sa sigurnošću razgraničiti da li se u konkretnom slučaju radi o krivičnom delu ubistva ili krivičnom delu ubistva na mah neophodno je sa nesumnjivom sigurnošću utvrditi da li je optuženi krivično delo izvršio u stanju jake razdraženosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)