Razbojništvo

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Razbojništvo

Krivični zakonik, nakon izmena 2009. godine, ne predviđa izvršenje razbojništva od strane više lica kao oblik ovog krivičnog dela, već samo izvršenje dela od strane grupe ili organizovane kriminalne grupe.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)