Raspoređivanje na radno mesto na koje je bio raspoređen radnik koji je proglašen tehnološkim viškom

RADNO PRAVO

Raspoređivanje na radno mesto na koje je bio raspoređen radnik koji je proglašen tehnološkim viškom

Kada je poslodavac u okviru sprovedenih organizacionih promena izvršio raspoređivanje drugih radnika na radno mesto na koje je bio raspoređen radnik koji je proglašen tehnološkim viškom, prednost za zaključenje ugovora o radu na osnovu člana 182. Zakona o radu postoji samo kada poslodavac zasniva radni odnos sa trećim licem, a ne i u situaciji kada vrši raspoređivanje već zaposlenih lica.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)