Raspolaganje zajedničkom imovinom bračnih drugova

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Raspolaganje zajedničkom imovinom bračnih drugova

Saglasnost jednog bračnog druga da zajedničkom imovinom ili jednim dijelom raspolaže drugi bračni drug, ne mora biti data u pisanoj formi, već može biti data i usmeno, prećutno, a onaj bračni drug koji tvrdi da saglasnost nije postojala treba to i da dokaže.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)