Raskid ugovora o dugoročnom stambenom kreditu zbog promenjenih okolnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid ugovora o dugoročnom stambenom kreditu zbog promenjenih okolnosti

Ispunjeni su uslovi za raskid ugovora o dugoročnom stambenom kreditu zbog promenjenih okolnosti ako posle zaključenja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora u toj meri da je očigledno da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po opštem mišljenju bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav je.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)