Raskid ugovora o dugoročnom stambenom kreditu sa valutnom klauzulom zbog bitno promenjenih okolnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid ugovora o dugoročnom stambenom kreditu sa valutnom klauzulom zbog bitno promenjenih okolnosti

Ugovor o dugoročnom stambenom kreditu sa valutnom klauzulom može se raskinuti zbog bitno promenjenih okolnosti, kada nakon zaključenja ugovora i nezavisno od volje ugovarača nastupe okolnosti koje nisu rezultat aktivnosti ugovornih strana već je reč o teško predvidivim okolnostima, ako iste znatno otežavaju ispunjenje ugovora ili dovode u pitanje njegovu svrhu, ako se njihovo dejstvo nije moglo izbeći ili otkloniti, ali pre prestanka važenja ugovora ili po ispunjenju ugovorne obaveze.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)