Radnja izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Radnja izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici

Radnja izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici ima trajni karakter, pa se krivično delo smatra svršenim preduzimanjem poslednje radnje ugrožavanja telesnog ili duševnog integriteta člana porodice, na neki od alternativno određenih načina izvršenja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)