Pustošenje šuma

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Pustošenje šuma

Kada je veštačenjem od strane veštaka šumarske struke utvrđeno da je okrivljeni izvršio seču stabala u vidu tzv. čiste seče, na parceli broj … učinio je krivično delo pustošenje šuma bez obzira što se u katastarskim knjigama parcela vodi kao „voćnjak“.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)