Punovažnost ugovora o prenosu prava svojine

USTAVNO PRAVO

Punovažnost ugovora o prenosu prava svojine

Za punovažnost ugovora o prenosu prava svojine na nepokretnoj stvari, potrebno je da taj ugovor bude sačinjen u pisanom obliku, kao i da potpisi ugovarača budu overeni kod nadležnog organa, ali Zakonom o prometu nepokretnosti iz 1981. godine bio je propisan izuzetak da i ugovor koji je zaključen u pisanom obliku, a kod koga potpisi ugovarača nisu overeni kod nadležnog organa proizvodi pravno dejstvo pod uslovom da je taj ugovor izvršen u celini ili u pretežnom delu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)