Protivpravno lišenje slobode i prekoračenje optužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO – MATERIJALNO PRAVO

Protivpravno lišenje slobode i prekoračenje optužbe

Lake telesne povrede ne predstavljaju bitan elemenat krivičnog dela protivpravno lišenje slobode, pa ako je prvostepeni sud u izreci presude naveo lake telesne povrede koje je oštećena zadobila izvršenjem navedenog krivičnog dela od strane okrivljenog, a koje nisu opisane u dispozitivu optužnog akta, optužba nije prekoračena i nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)