Produženo krivično delo poreska utaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Produženo krivično delo poreska utaja

Pravno kvalifikovanje krivičnog dela poreska utaja kao posebno krivično delo za svaku kalendarsku godinu u kojoj je krivično delo učinjeno dovodi optuženog u nepovoljniji položaj, zbog čega se takve radnje moraju kvalifikovati kao jedno produženo krivično delo poreska utaja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)