Produženje pritvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje pritvora

Kada postoji osnovana sumnja da je okrivljeni izvršio krivično delo ubistvo za koje je propisana kazna zatvora preko 10 godina i to ispred osnovne škole gde je pokojna oštećena radila kao učiteljica, za vreme velikog odmora naočigled učenika i radnika škole, pored objektivnog uslova ispunjena su i druga dva uslova za produženje pritvora prema okrivljenom i to način izvršenja krivičnog dela i težina posledice krivičnog dela, koja je dovela do uznemirenja javnosti, a koja može ugroziti dalje nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)