Produženje pritvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje pritvora

Kada je okrivljeni više puta osuđivan zbog istog krivičnog dela zbog koga je protiv njega trenutno u toku krivični postupak te da u konkretnom slučaju postoji opravdana sumnja da je okrivljeni krivično delo zbog kojeg se vodi predmetni postupak izvršio u vreme provere po prethodno navedenoj presudi iznete okolnosti, predstavljaju osobite okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni puštanjem na slobodu u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo, zbog čega je nužno produženje pritvora po navedenom zakonskom osnovu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)