Procesni uslovi za podnošenje tužbe zbog ćutanja uprave

UDK: 35.077.2

PROCESNI USLOVI ZA PODNOŠENJE TUŽBE ZBOG ĆUTANJA UPRAVE
Dušanka Marjanović, sudija Upravnog suda u penziji.

Rezime: Tužba zbog ćutanja uprave može se podneti u tri slučaja: zbog ćutanja prvostepenog organa protiv čijeg rešenja nije dopuštena žalba; zbog ćutanja drugostepenog organa – žalbene komisije i zbog ćutanja prvostepenog i drugostepenog organa (tzv. dvostrukog ćutanja uprave).

Ključne reči: rokovi za podnošenje tužbe zbog ćutanja uprave, sadržaj tužbe zbog ćutanja uprave, razlozi za odbačaj tužbe zbog ćutanja uprave, postupanje suda kada tuženi u toku postupka donese zahtevani akt i presude donete u sporu zbog ćutanja uprave.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)