Priznavanje troškova postupka na ime sudskih taksi

USTAVNO PRAVO

Priznavanje troškova postupka na ime sudskih taksi

To što stranka u postupku nije do zaključenja glavne rasprave dostavila dokaz o tome da je platila sudske takse, ne može uticati na odluku suda o visini troškova koji će toj stranci biti dosuđeni, odnosno da stranci ne prizna troškove na ime sudskih taksi.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)