Priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida

UPRAVNO PRAVO

Priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida

Pogrešan je zaključak tuženog organa da status borca, pa time i priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida, u smislu člana 2. stav 1. tačka 5. Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca, može imati samo pripadnik Vojske SFRJ.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)