Privremena mera – poveravanje maloletnog deteta na privremeno vršenje roditeljskog prava majci

PORODIČNO PRAVO

Privremena mera – poveravanje maloletnog deteta na privremeno vršenje roditeljskog prava majci

Kada se radi o detetu starosti šest meseci, koje se nalazi u porodici oca, u kojoj je zbrinuto i kad postoji dogovor roditelja da majka viđa dete, najbolji interes deteta nalaže da ono do donošenja konačne odluke suda o vršenju roditeljskog prava ne menja sredinu u kojoj živi.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)