Privilegovani rok zastarelosti potraživanja naknade štete

OBLIGACIONO PRAVO

Privilegovani rok zastarelosti potraživanja naknade štete

Da bi se primenio privilegovani rok zastarelosti potraživanja naknade štete iz člana 377. ZOO, potrebno je da je pravnosnažnom presudom utvrđeno postojanje krivičnog dela i da je okrivljeni oglašen krivim za krivično delo.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)