Primena odredaba Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica u prekršajnom postupku

PREKRŠAJNO PRAVO

Primena odredaba Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica u prekršajnom postupku

Kako je maloletni učinilac prekršaja u toku prekršajnog postupka postao punoletan predmetni postupak se morao voditi prema odredbama Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica u prekršajnom postupku.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)