Primena načela „in dubio pro reo”

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Primena načela „in dubio pro reo”

Primena načela „in dubio pro reo”, podrazumeva da sve činjenice koje idu na teret okrivljenom moraju u krivičnom postupku biti utvrđene, odnosno dokazane sa izvesnošću, a ako se to ne utvrdi (ako samo postoji sumnja da one postoje), uzima se da te činjenice ne postoje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)