Primanje mita

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Primanje mita

Krivično delo primanje mita iz člana 367. KZ postoji i u slučaju naknadnog pasivnog podmićivanja, kada je okrivljeni poklon primio nakon što nije izvršio službenu radnju koju je morao izvršiti, a davanje poklona je izvršeno upravo u vezi sa radnjom koju je okrivljeni propustio da izvrši.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)