Primanje mita

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Primanje mita

Za postojanje krivičnog dela primanje mita neophodno je da se radi o službenoj radnji koju izvršilac preduzima u okviru svog službenog ovlašćenja, što znači da nije dovoljno da je izvršilac preduzeo neku od radnji izvršenja ovog krivičnog dela već je potrebno da ta radnja spada u delokrug njegovog ovlašćenja a u suprotnom neće postojati ovo krivično delo.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)