Prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja

RADNO PRAVO

Prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja

Prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja vrši se na osnovu konkursa koji raspisuje direktor ustanove i koji vrši izbor kandidata za prijem u radni odnos, a ustanova može da primi u radni odnos na određeno vreme bez konkursa lice radi zamene zaposlenog odsutnog do 60 dana.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)