Prigovor mesne nadležnosti

PROCESNO PRAVO

Prigovor mesne nadležnosti

Sud će odbiti prigovor mesne nadležnosti ukoliko su štetna posledica i štetna radnja učinjene na teritoriji istog suda, a radi se o vanugovornoj odgovornosti, kao i u slučaju kada su tužena dva pravna lica koja imaju sedišta na područjima različitih sudova, jer će za njih biti nadležan sud koji je mesno nadležan za jednog od njih.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)