Štampano + digitalno izdanje - polugodišnja pretplata

Prijava za polugodišnju pretplatu na štampano i digitalno izdanje časopisa "Izbor sudske prakse"