Presuđena stvar u krivičnom postupku

UDK: 343.211.3

PRESUĐENA STVAR U KRIVIČNOM POSTUPKU
Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: Međunarodno pravo i krivično zakonodavstvo regulišu pravilo ne bis in idem – presuđena stvar i potvrda su osnovnog načela – načela zakonitosti. U slučajevima da je protiv istog lica vođen neki od kaznenih postupaka (krivični – prekršajni), bez obzira o kom postupku se radi i da li je doneta osuđujuća ili oslobađajuća presuda, presuda kojom se optužba odbija, rešenje o obustavi postupka, nema ponovnog suđenja za isto delo koje se tom licu stavlja na teret optužnim aktom nadležnog tužioca i tada se donosi presuda kojom se optužba odbija shodno članu 422. stav 1. tačka 2. ZKP.

Ključne reči: krivični postupak, presuđena stvar, presuda, zakonitost.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)