Presuđena stvar

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Presuđena stvar

Ako u toku krivičnog postupka koji se vodi protiv okrivljenog zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja, prvostepeni sud ima saznanje da je protiv istog lica vođen i pravnosnažno okončan disciplinski postupak i izrečena mu je disciplinska mera raspoređivanje na drugo radno mesto, dužan je u obrazloženju presude da navede razloge za eventualno postojanje i primenu instituta presuđene stvari.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)