Presuda zbog izostanka

PROCESNO PRAVO

Presuda zbog izostanka

Sud će presudom zbog izostanka usvojiti tužbeni zahtev u situaciji kada je tuženom uredno dostavljena tužba, kao i poziv na ročište za glavnu raspravu, a tuženi na to ročište ne dođe, niti tužbeni zahtev podneskom ne ospori, ukoliko osnovanost tužbenog zahteva proističe iz činjenica navedenih u tužbi koje nisu u suprotnosti sa dokazima iz tužbe niti opštepoznatim činjenicama.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)