Presuda kojom se optužba odbija i presuđena stvar

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Presuda kojom se optužba odbija i presuđena stvar

Nema uslova za donošenje presude kojom se optužba odbija shodno članu 422. stav 1. tačka 2. ZKP ako prekršajni postupak koji se vodi protiv okrivljenog nije pravnosnažno okončan.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)