Prestanak ugovora o zakupu stana

STAMBENO PRAVO

Prestanak ugovora o zakupu stana

Ugovor o zakupu stana prestaje istekom vremena na koje je zaključen i ne može automatski biti produžen zato što je zakupac nastavio da koristi stan i za to vreme uredno izmirivao obaveze komunalija.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)