Prestanak statusa člana društva i prestanak komanditnog društva

UDK: 347.72.04(497.11)

PRESTANAK STATUSA ČLANA DRUŠTVA I PRESTANAK KOMANDITNOG DRUŠTVA
Dr Milovan Milić, dipl. pravnik.

Rezime: Komanditno društvo je privredno društvo čiji je pravni položaj, a naročito osnivanje, upravljanje, statusne promene, promena njegove pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za njegov pravni položaj, uređen Zakonom o privrednim društvima.
Pravni položaj komanditnog društva, a naročito napred navedena pitanja, kao i druga pitanja od značaja za pravni položaj komanditnog društva, uređena su, kao i za svako privredno društvo, u osnovnim odredbama Zakona o privrednim društvima, koji uređuje pravnu formu komanditnog društva i u drugim odredbama ovog zakona.
Uređujući prestanak statusa člana društva i prestanak komanditnog društva, prvo su uređeni prestanak statusa komplementara i komanditora i promena pravne forme, a potom prestanak komanditnog društva.
U okviru prestanka statusa komplementara i komanditora predviđen je slučaj kada komanditno društvo ne prestaje i prava naslednika u slučaju smrti komanditora, ako je fizičko lice, odnosno prestanka komanditora, ako je pravno lice.
A u okviru promene pravne forme predviđeni su slučajevi kada dolazi do promene pravne forme komanditnog društva u druge pravne forme, odnosno u preduzetnika, u kom slučaju se pokreće postupak prinudne likvidacije, i da se izvršene promene registruju u skladu sa zakonom o registraciji.
Kada uređuje prestanak komanditnog društva, Zakon o privrednim društvima u celini ne uređuje prestanak ovog društva već upućuje da se na prestanak komanditnog društva shodno1) primenjuju odredbe ovog zakona o prestanku ortačkog društva.

Ključne reči: prestanak statusa člana društva i prestanak komanditnog društva, odnosno prestanak statusa komplementara i komanditora i promena pravne forme, kao i prestanak komanditnog društva.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)