Prestanak radnog odnosa zbog prestanka potrebe za radom

RADNO PRAVO

Prestanak radnog odnosa zbog prestanka potrebe za radom

Poslodavac nema diskreciono pravo da raspoređuje zaposlene bez primene odgovarajućih kriterijuma kada određenom broju zaposlenih prestaje radni odnos zbog prestanka potrebe za njihovim radom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)