Prestanak radnog odnosa policijskom službeniku u Ministarstvu unutrašnjih poslova

UPRAVNO PRAVO

Prestanak radnog odnosa policijskom službeniku u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Policijskom službeniku, odnosno drugom zaposlenom u Ministarstvu unutrašnjih poslova, radni odnos prestaje ako tokom njegovog rada u Ministarstvu nastanu bezbednosne smetnje iz člana 111. Zakona o policiji, zbog kojih sa njim radni odnos ne bi ni bio zasnovan da su u vreme zasnivanja postojale, a takva bezbednosna smetnja je, između ostalog, da se u radni odnos za obavljanje poslova u Ministarstvu ne može primiti lice protiv koga se vodi krivični postupak za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)