Prestanak radnog odnosa državnom službeniku po sili zakona

UPRAVNO PRAVO

Prestanak radnog odnosa državnom službeniku po sili zakona

Državnom službeniku prestaje radni odnos po sili zakona ako je neraspoređen, a ne bude premešten na drugo radno mesto, narednog dana od proteka dva meseca od kada je postao neraspoređen.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)