Prepoznavanje okrivljenog

KRIVIČNO PRAVO
– KRIVIČNI POSTUPAK

Prepoznavanje okrivljenog

Odsustvo branioca okrivljenog pri radnji prepoznavanja drugog okrivljenog od strane prvog okrivljenog, ne čini radnju nezakonitom i suprotnom odredbama ZKP, a rezultat prepoznavanja može se koristiti kao dokaz na glavnom pretresu, a i kao sredstvo za proveru iskaza onog okrivljenog koji prepoznavanje vrši.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)