Prepoznavanje lica i nezakonit dokaz

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Prepoznavanje lica i nezakonit dokaz

Kada je istražni sudija (važenje starog ZKP) pokazao jednu fotografiju oštećenom za koju je oštećeni potvrdio da je to lice kome je dao novac i koje ga je prevarilo, a na takvom zapisniku je od strane suda zasnovana presuda, radi se o nezakonitom dokazu i učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)