Preobražaj ugovora o zakupu stana na određeno vreme u ugovor o zakupu stanana neodređeno vreme

STAMBENO PRAVO

Preobražaj ugovora o zakupu stana na određeno vreme u ugovor o zakupu stanana neodređeno vreme

Kada je zaključen ugovor o zakupu stana na određeno vreme u trajanju od jedne godine, obnavljan više godina, zaključno sa 2010. godinom, ima mesta donošenju sudskog rešenja u vanparničnom postupku kojim se zamenjuje rešenje o zakupu stana na neodređeno vreme, jer zakupac stana isti koristi a protivnik se nije protivio.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)