Premeštanje zaposlenog na drugo radno mesto

RADNO PRAVO

Premeštanje zaposlenog na drugo radno mesto

Premeštanje zaposlenog na drugo radno mesto mora da bude rezultat stvarne i realne potrebe procesa i organizacije rada tuženog, a ponuda za zaključenje aneksa ugovora o radu mora da sadrži i te razloge, koji su uslovi za premeštanje zaposlenog na drugo radno msto.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)