Premeštaj zaposlenog u drugo mesto rada

RADNO PRAVO

Premeštaj zaposlenog u drugo mesto rada

Zaposleni može biti premešten u drugo mesto rada ako je udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta na koje se premešta na rad manja od 50 km, ako je organizovan redovan prevoz koji omogućava blagovremeni dolazak na rad i povratak sa rada i ako je obezbeđena naknada troškova prevoza u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)