Prekršaji po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

PREKRŠAJNO PRAVO

Prekršaji po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja propisano je da će se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniti za prekršaj odgovorno lice u organu javne vlasti, ako organ javne vlasti ne izda informaciju u traženom obliku, a ima tehničkih mogućnosti za to.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)