Prekoračenje optužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Prekoračenje optužbe

Ne može se smatrati prekoračenjem optužbe ovlašćenje suda da određenu radnju pravno kvalifikuje u skladu sa zakonom, sve dok se presuda odnosi na predmet optužbe čiji je činjenični opis sadržan u optužnom aktu ovlašćenog tužioca.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)