Prekoračenje optužbe od strane drugostepenog suda

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Prekoračenje optužbe od strane drugostepenog suda

Viši sud je prekoračio optužbu i učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 9. ZKP, kada je izmenio činjenični opis krivičnog dela u izreci presude, bez održavanja pretresa.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)