Prekoračenje optužbe na štetu okrivljenog

KRIVIČNO PRAVO
– KRIVIČNI POSTUPAK

Prekoračenje optužbe na štetu okrivljenog

Prekoračenje optužbe na štetu okrivljenog podrazumeva izmenu činjeničnog opisa radnje izvršenja krivičnog dela koji je predstavljen u optužnom aktu, dodavanjem više kriminalnih aktivnosti, odnosno veće kriminalne volje okrivljenog, kojim se otežava njegov položaj u pogledu pravne ocene dela ili sankcije.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)