Prekluzivni rok

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Prekluzivni rok

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije kada su redovni sudovi, primjenom relevantnih odredaba Zakona o nasljeđivanju i Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta BiH odbili apelantičin tužbeni zahtjev pri čemu su naveli jasna i argumentovana obrazloženja, a u okolnostima konkretnog slučaja ne postoji ni nešto drugo što bi uputilo na zaključak da je primjena prava prilikom donošenja osporenih presuda bila proizvoljna.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)