Prekid zastarelosti potraživanja

OBLIGACIONO PRAVO

Prekid zastarelosti potraživanja

Isticanjem imovinskopravnog zahteva u krivičnom postupku prekida se zastarelost potraživanja tužioca za naknadu štete, pod uslovom da je parnična tužba podneta u roku od tri meseca od kad je pravnosnažno okončan krivični postupak.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)