Prekid postupka fizičke deobe stvari

STVARNO PRAVO

Prekid postupka fizičke deobe stvari

Spor između suvlasnika u pogledu obima zajedničke imovine, njihovih prava na toj imovini i veličini suvlasničkog udela u njoj, mora se razrešiti pre donošenja rešenja o deobi zajedničke imovine, zato što ovo rešenje ima ne samo formalnu, nego i materijalnu pravnosnažnost, koja predstavlja procesnu prepreku da se o tim pitanjima raspravlja u naknadnoj parnici. Kako je među zajedničarima sporan udeo u zajedničkoj stvari, postupak fizičke deobe je pravilno prekinut da bi se u parnici utvrdio obim prava zajedničara na imovini.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)